Sjöscoutkåren Havsörnarna

Juni 2022:
Årsmöte ordnas den 14nde Juni kl.18:00 via Teams.
Länk till Facebook Evenemang

Maj 2021:
Årsmöte där ett nytt Skeppsråd valdes.