Sjöscoutkåren Havsörnarna

Maj 2023:
Årsmöte ordnas den 18 maj kl.18:00. Länk till mötet delas på vår Facebook sida strax innan mötet börjar.
Länk till Facebook sida

Juni 2022:
Årsmöte ordnas den 14nde Juni kl.18:00 via Teams.
Länk till Facebook Evenemang

Maj 2021:
Årsmöte där ett nytt Skeppsråd valdes.