Sjöscoutkåren Havsörnarna

Sjöscoutkåren Havsörnarna är en svenskspråkig sjöscoutkår i Ekenäs. Kåren grundades år 1973. Havsörnarna har för tillfället endast verksamhet för scoutledare. 

Kåren styrs av Skeppsrådet som väljs på årsmötet, samt andra medlemmar med administrativa uppgifter.

Sjöscoutkåren Havsörnarna är medlem i Finlands Svenska Scouter r.f, takorganisationen för finlandssvenska scouter. 

Gå till Sjöscoutkåren Havsörnarnas Facebook sida