Sjöscoutkåren Havsörnarna

Kåren seglar aktivt med sin H-båt Joggy.